ทำเว็บฟรี

อาชีพ Clown

ประเภท อุปกรณ์สวมใส่

Full Set Bonus : ATK +5, MPW +5, DEF +5, ASP +10 Suit of Quickness

ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
DEF ACC ASP CRI EVA MOV LV STR AGI INT WIS LUK
I Shoes of Quickness 8 5 4 8 8
ดรอปจาก : Afro Tree, Happy Bah Bah
I Suit of Quickness (B) 20 5 10 4 8 8
ดรอปจาก : Stiff Horse
I Suit of Quickness (T) 16 5 4 8 8
ดรอปจาก : Wood Golem, Stiff Horse
I Hat of Quickness 4 20 5 4 8 8
ดรอปจาก : Afro Tree, Stiff Horse

Full Set Bonus : ATK +5, MPW +5, DEF +5, ASP +10 Suit of Disguise

ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
DEF ACC ASP CRI EVA MOV LV STR AGI INT WIS LUK
I Hood of Disguise 19 13 8 14 14
ดรอปจาก : Nixie
I Suit of Disguise (T) 27 5 16 9 15 17
ดรอปจาก : Blue Plumber
I Suit of Disguise (B) 20 15 9 15 16
ดรอปจาก : Silky Joe the Boxer
I Red Shoes 5 20 14 8 15 15
ดรอปจาก : Nixie

Full Set Bonus : ATK +5, MPW +5, DEF +5, ASP +10 Suit of Acting

ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
DEF ACC ASP CRI EVA MOV LV STR AGI INT WIS LUK
I Hat of Acting 11 17 10 17 17
ดรอปจาก : Warrior Piya
I Suit of Acting (T) 36 5 23 13 21 22
ดรอปจาก : [Skilled] Mage Piya, Tarantula, Happy Bah Bah
I Suit of Acting (B) 24 20 11 19 20
ดรอปจาก : Joe the Kick Boxer, Windy
I Shoes of Acting 6 15 18 10 18 18
ดรอปจาก : Joe the Kick Boxer

Full Set Bonus : ATK +10, MPW +10, DEF +10, ASP +10 Suit of Laughter

ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
DEF ACC ASP CRI EVA MOV LV STR AGI INT WIS LUK
I Hat of Laughter 13 23 13 21 22
ดรอปจาก :
I Suit of Laughter (T) 45 5 31 17 27 28
ดรอปจาก : Blood Worm-O, Pumpkeener
I Suit of Laughter (B) 30 28 15 25 26
ดรอปจาก : Mama Bear
I Shoes of Laughter 7 20 26 14 24 24
ดรอปจาก : Gloomy Humbug

Full Set Bonus : ATK +10, MPW +10, DEF +10, ASP +10 Wanderer's Suit

ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
DEF ACC ASP CRI EVA MOV LV STR AGI INT WIS LUK
I Wanderer's Hat 17 32 17 28 29
ดรอปจาก : Ghost Mage
I Wanderer's Suit (T) 60 5 43 23 36 37
ดรอปจาก : Papa Bear
I Wanderer's Suit (B) 39 39 21 33 34
ดรอปจาก : Steel Golem
I Wanderer's Shoes 9 25 36 19 31 32
ดรอปจาก : Skullo, Ghost Knight

Full Set Bonus : ATK +10, MPW +10, DEF +10, ASP +10 Suit of Talent

ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
DEF ACC ASP CRI EVA MOV LV STR AGI INT WIS LUK
I Hat of Talent 21 42 22 36 36
ดรอปจาก : Mr. Catfish, Body of Dullahan, Papa Bear, High Nixie, Peroa
I Suit of Talent (T) 73 5 54 28 45 45
ดรอปจาก : Sergeant Scorpy, Dullahan, Abuca, High Nixie, Gun
I Suit of Talent (B) 48 50 26 42 42
ดรอปจาก : Head of Dullahan, Succubus, [Violent] Sandy Windy, Sandy Windy, Incubus
I Shoes of Talent 11 20 46 24 39 39
ดรอปจาก : Golden Plumber, Steel Golem, Abyss, Sandy Windy

Full Set Bonus : DEF +15 Suit of Seduction

ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
DEF ACC ASP CRI EVA MOV LV STR AGI INT WIS LUK
I Hat of Seduction 26 54 28 45 45
ดรอปจาก : Abuca, [Naive] Succubus, White Stiff Horse, Scorpy, Kinbara, Macho Zombie, Eyez, Dullahan
I Suit of Seduction (T) 87 10 66 34 54 54
ดรอปจาก : Marionette, Passionate Servan, Elegant Nixie, Magical Nixie, Perverted Humbug, Rayshark the 3rd, Nyx, [Broken] Railor
I Suit of Seduction (B) 58 62 32 51 51
ดรอปจาก : Mariel, Bubble Dragon, Platinum Plumber, Sandy Windy, Dragon Knight Piya
I Boots of Seduction 14 20 58 30 48 48
ดรอปจาก : Abuca, Saloa, Legion, [Giant] Red Plumber, Knight of Darkness

Full Set Bonus : DEF +30 Bard's Suit

ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
DEF ACC ASP CRI EVA MOV LV STR AGI INT WIS LUK
I Poet's Hat 32 70 36 57 57
ดรอปจาก : Crack Crab, Ocean Humbug, White Stiff Horse, Giant Octopus, Cool Boy, Meloa, Dried Wood, [Naive] Succubus, Tricky Humbug, False Angel
I Bard's Suit (T) 106 10 82 42 66 66
ดรอปจาก : Dark Mariel, Crack Crab, Brown Horse, Little Sage, Black Wood, Meloa, Tricky Humbug, Royal Warrior of Darkness
I Bard's Suit (B) 70 5 78 40 63 63
ดรอปจาก : Gentle Pumpkin, Ocean Humbug, Crack Crab, Soul Collector MK2, Mr. Catfish, Giant Octopus, Dried Wood, False Angel
I Poet's Shoes 17 20 74 38 60 60
ดรอปจาก : Royal Knight of Darkness, TNT Skullo, Kinbara, Dark Owlian, Strong Afro Tree, Lizzard Man

Full Set Bonus : DEF +15 Suit of Art

ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
DEF ACC ASP CRI EVA MOV LV STR AGI INT WIS LUK
I Hat of Art 42 95 49 75 75
ดรอปจาก : Wood Wood, Honest Humbug, False Angel
I Suit of Art (T) 132 10 103 53 81 82
ดรอปจาก : Holy Cow, Chaos Gear
I Suit of Art (B) 89 5 101 52 80 80
ดรอปจาก : Devil Cow, Saint Cow, Queen Bee, Gariel
I Shoes of Art 22 20 98 50 78 78
ดรอปจาก : Wood Wood, Rayshark the 2nd, Cool Guy

Full Set Bonus : DEF +20 Elegance Suit

ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
DEF ACC ASP CRI EVA MOV LV STR AGI INT WIS LUK
I Luxury Hat 56 5 130 66 102 102
ดรอปจาก : Grand Mummy, Maid Catfish
I Elegance Suit (T) 174 12 138 70 108 108
ดรอปจาก : 「Violent」Pedron, Bear F2
I Elegance Suit (B) 117 6 136 69 106 106
ดรอปจาก : 「Experienced」Pedron, Duei, Siren
I Luxury Shoes 29 22 133 68 104 104
ดรอปจาก : Hell Dog, Gork, Woodreaper

Full Set Bonus : DEF +20 Gorgeous Suit

ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
DEF ACC ASP CRI EVA MOV LV STR AGI INT WIS LUK
I Gorgeous Hat 67 157 84 123 121
ดรอปจาก : Cute Turtle, Crocco
I Gorgeous Suit (T) 205 12 164 83 128 126
ดรอปจาก : Sandra, Sphinky
I Gorgeous Suit (B) 138 162 82 125 126
ดรอปจาก : Handrock
I Gorgeous Shoes 34 22 159 81 124 122
ดรอปจาก : Teddy Melter, Bird Wife

Full Set Bonus : DEF +30 Safari Suit

ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
DEF ACC ASP CRI EVA MOV LV STR AGI INT WIS LUK
I Safari Hat 75 178 95 142 142
ดรอปจาก : Cow Banderas, Chickenfon, Ala Ala, Solaris, Fairy Queen, Garuda
I Safari Suit (T) 229 12 184 102 148 149
ดรอปจาก : Mudmon, Koala V2, Ala Ala, Garuda
I Safari Suit (B) 154 182 100 146 146
ดรอปจาก : Nepenthes, Ala Ala, Raised Cow
I Safari Shoes 34 22 180 97 144 144
ดรอปจาก : Garuda, 1, Ala Ala, Fairy Queen, Raised Cow, Nepenthes, Computer Freak 2, Gust, Cow Banderas, Monkey King