ขออภัย เว็บกำลังปรับปรุง (อีกแล้ว)
จำนวนการเปิดอ่าน 114,343
คะแนนเอกสาร

อัญมนี ที่ใช้ในการตีบวก

Crytal Crytal

 • ใช้อัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +0 ไปถึง +3
 • มีอัตราความสำเร็จ 100% ตียังไงก็ไม่แตก

Ruby Ruby

 • ใช้อัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +4 ไปถึง +6
 • มีอัตราความสำเร็จ แปลผันไปตามตาราง ตั้งแต่ 70% - 50%
 • เมื่อดวงซวยตีแตก Ruby จะหายไป แต่ไม่มีผลถึงไอเทมที่เราตี

Diamond Diamond

 • ใช้อัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +7 ไปถึง +9
 • มีอัตราความสำเร็จ แปลผันไปตามตาราง ตั้งแต่ 40% - 32%
 • เมื่อดวงซวยตีแตก Diamond จะหายไป และจะมีผลถึงไอเทมของเราดังนี้
  • +7 แตก ไอเทมของเราจะลดจาก +6 เหลือ +3
  • +8 แตก ไอเทมของเราจะลดจาก +7 เหลือ +2 (แต่ถ้าไอเทมเป็นชนิด G ขึ้นไป ไอเทมจะหายไปเลย)
  • +9 แตก ไอเทมจะหายไป

Pink Diamond Pink Diamond

 • ใช้อัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +10 ไปถึง +12
 • มีอัตราความสำเร็จ แปลผันไปตามตาราง ตั้งแต่ 25% - 15%
 • เมื่อดวงซวยตีแตก ทั้ง Pink Diamond และไอเทมจะหายไป


Rune หินช่วยเพิ่มอัตตราความสำเร็จในการตีบวก

image ใช้คู่กับ Ruby >>> เพิ่มโอกาศสำเร็จ 5%

image ใช้คู่กับ Ruby >>> เพิ่มโอกาศสำเร็จ 20%

image + image ใช้คู่กับ Ruby >>> เพิ่มโอกาศสำเร็จ 25%

image ใช้คู่กับ Diamond >>> เพิ่มโอกาศสำเร็จ 10%

image ใช้คู่กับ Diamond >>> เพิ่มโอกาศสำเร็จ 20%

image + image ใช้คู่กับ Diamond >>> เพิ่มโอกาศสำเร็จ 30%

image ใช้คู่กับ Pink Diamond >>> เพิ่มโอกาศสำเร็จ 10%

ตัวอย่างรูปในเกม อัญมนี % ตัวอย่างรูปในเกม อัญมนี %
refine-1 +1 Crytal 100% refine-2 +2 Crytal 100%
refine-3 +3 Crytal 100%
refine-4 +4 Ruby 70% refine-5 +5 Ruby 60%
refine-6 +6 Crytal 50%
refine-7 +7 Diamond 40% refine-8 +8 Diamond 36%
refine-9 +9 Diamond 32%
refine-10 +10 Pink Diamond 25% refine-8 +11 Pink Diamond 20%
refine-12 +12 Pink Diamond 15%


สถานะที่เพิ่มขึ้นหลังจากการตีบวก อาวุทของแต่ละอาชีพ

อาวุธ +0 » +3 +4 » +6 +7 » +9 +10 » +12
Warrior ATK +4 +8 +12 +16
Knight ATK +3 +6 +9 +12
Magician ATK +2 +4 +6 +8
MPW +4 +8 +12 +16
Cleric ATK +3 +6 +9 +12
MPW +3 +6 +9 +12
Clown ATK +3 +6 +9 +12
MPW +3 +6 +9 +12
Craftsman ATK +4 +8 +12 +16
อาวุธที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ATK +3 +6 +9 +12
MPW +3 +6 +9 +12

สถานะที่เพิ่มขึ้นหลังจากการตีบวก ชุดและเครื่องป้องกัน

ชิ้นส่วน +0 » +3 +4 » +6 +7 » +9 +10 » +12
หมวก และส่วนหัว DEF +2 +4 +6 +8
เสื้อ +5 +10 +15 +20
กางเกง +4 +8 +12 +16
รองเท้า +3 +6 +9 +12
โล่ (Knight) +2 +4 +6 +8

สถานะที่เพิ่มขึ้นหลังจากการตีบวก เครื่องประดับต่างๆ

สถานะ +0 » +3 +4 » +6 +7 » +9 +10 » +12
ATK, MPW, DEF +3 +6 +9 +12
User : 0 Render : 0.010490