ขออภัย เว็บกำลังปรับปรุง (อีกแล้ว)
M
ประเภท
แร่ตีบวกไอเทม
ราคาซื้อ
0
ราคาขาย
0

ดรอปจากมอนสเตอร์

P Worm-O LV 6 P Afro Tree LV 13 P Blue Plumber LV 27 P Gloomy Humbug LV 32 P Forest Ogre LV 47 P Scorpy LV 52 P Cool Boy LV 68 P Peroa LV 72 P Warrior Kinbara LV 80 P Bubble Dragon LV 87 P [Broken] Railor LV 91 P Afro Rock LV 92 P Malicen LV 94 P Nyx LV 94 P Dark Gariel LV 96 P Giant Octopus LV 97 P Ocean Humbug LV 97 P Devil Cow LV 99 P Abysmal Armor LV 100 P Elegance Snow Princess LV 100 P Fierce Kinbara LV 100 P Kungfu Bok LV 100 P Hot Blooded Rock LV 101 P Fierce Boxer LV 102 P Passionate Servan LV 102 P Tricky Humbug LV 102 P Heartless Cankura LV 103 P Ice Dude LV 103 P Royal Warrior of Darkness LV 103 P Hugy Crack Crab LV 105 P Storm LV 105 P Rayshark the 2nd LV 107 P Lizzard Man LV 108 P Royal Knight of Darkness LV 108 P Super Rocker LV 109 P Strong Afro Tree LV 111 P Little Sage LV 112 P Meloa LV 113 P Queen Bee LV 114 P Saint Cow LV 115 P Legion LV 120 P Holy Cow LV 123 P Marionette LV 124 P Violent King of Death LV 125 P [Rascal] Pedron LV 127 P Wolfman Beyond LV 130 P Nonsense Hatchling LV 131 P Hell Dog LV 133 P Rascal Rabbit in Sparta LV 135 P Macho Zombie LV 137 P Royal Gaudian LV 139 P Grand Mummy LV 143 P Giant Rusty Golem LV 145 P [Stubbom] Koala LV 147 P Gork LV 150 P Strong Titan Skull LV 152 P Soul Collector LV 153 P 「Experienced」Pedron LV 155 P [Protector]Cankura LV 156 P 「Violent」Pedron LV 157 P Lizzard Warrior LV 159 P Servanguy LV 160 P Gentle Pumpkin LV 161 P 「Hard」Giant Beetle LV 164 P Bird Wife LV 164 P Storm Kinbara LV 165 P Mariel of Black Wings LV 167 P Black Wood LV 168 P Cute Turtle LV 168 P Woodreaper LV 169 P 「Rustic」Cervantes LV 170 P Fear of Abious LV 171 P Maid Catfish LV 171 P Handrock LV 172 P Heartless Amariel LV 173 P Bird Rock LV 175 P Siren LV 176 P Shrewd Turtle LV 178 P Sphinky LV 180 P Bear F2 LV 181 P [Mad Warrior] Cankura LV 182 P Doctor Doo LV 184 P Sniffing Crocco LV 184 P Timid Rocking Horse LV 185 P Duei LV 186 P Monkey King LV 187 P Normal Guard LV 187 P Ala Ala LV 189 P Fairy Queen LV 189 P Solaris LV 189 P Metal Golem LV 190 P Sandra LV 190 P Brown Scorpy LV 191 P Crocco LV 191 P Mudmon LV 191 P Nepenthes LV 192 P Teddy Melter LV 193 P Defendine Golem LV 194 P Garuda LV 197 P Cow Banderas LV 198 P Chickenfon LV 199 P Gust LV 199 P [Frightend] Zombie LV 201 P [Frenzied] Pedron LV 202 P Goalato Dummy LV 203 P [Storng] NewBeetle LV 204 P Serious Abuca LV 205 P Dark Wizard LV 206 P Computer Freak 2 LV 207 P Koala V2 LV 207 P Raised Cow LV 209 P Giant Worm LV 211 P Twin Blade LV 214 P Goliath Teddy Melter LV 217 P 1 LV 1001 P Soul Collector MK2 LV 1035 P Anastasis LV 1055

User : 0 Render : 0.012208