ทำเว็บฟรี

Gun

เลเวล 73 , ธาตุ ธาตุไฟ

M
  • เลเวล 73
  • ธาตุ ธาตุไฟ
  • HP 6,915
  • ATK 361
  • DEF 314

ไอเทมดรอป

ไอเทมทั่วไป

ไอเทมสวมใส่

อัญมณี

ไข่

ถ่าน

ตำรา

แผนที่ที่อาศัยอยู่

โค้ด BB สำหรับเอาไปแปะเว็บบอร์ด