ทำเว็บฟรี

Seed Egg

ขั้น 1   ขั้น 2   ขั้น 3   ขั้น 4   ขั้น 5
P P P P P P P
P P P P
P P P P
P P P P
P P P P
P P P
P P P P P
P P P P
Warrior Beanie P P P
P P P P
P P P P

มอนสเตอร์ที่ดรอป

ข้อมูลสรุป Seed Egg

ชื่อสัตว์เลี้ยง ขั้น เงื่อนไขการใส่ Status ที่ได้
เลเวล ชื่อเสียง ATK MPW DEF DEX ASP EVA CRI ATK % MPW %
Seed 1 1 0
Bud 2 2 120 20
Flower Bud 3 10 581 20 30
Green Pumpkin 3 10 581 40
Junior Moo Moo 3 10 581 20 30
Shuck 3 10 581 10 10 30
Amber 4 20 2439 80
Beanie 4 20 2439 20 20 40
King Moo Moo 4 20 2439 35 50
Pretty Beanie 4 20 2439 25 25 40
Pretty Moo Moo 4 20 2439 30 50
Pumpkin 4 20 2439 90
Pumpkin Head 4 20 2439 70
Rose 4 20 2439 40 50
Sun Flower 4 20 2439 30 50
Warrior Beanie 4 20 2439 30 30 40
Warrior Moo Moo 4 20 2439 40 50 5
Beautiful Beanie 5 40 8806 45 45 60
Beautiful Moo Moo 5 40 8806 50 70
Female Dryad 5 40 8806 80 100 10
Fly Female Dryad 5 40 8806 40 100 100 5 5%
French Beanie 5 40 8806 40 40 60
Huge Pumpkin Head 5 40 8806 100
(Influential)Warrior Beanie 5 40 8806 50 50 60
(Influential)Warrior Moo Moo 5 40 8806 60 70 10
Jurassic Mosquito in Amber 5 40 8806 110
Moo Moo The Great 5 40 8806 55 70 5
Pumpisto 5 40 8806 120
Solar 5 40 8806 50 70
White Rose 5 40 8806 60 70
Male Dryad 5 50 8806 80 100 10
Fly Male Dryad 5 55 8806 100 40 100 10 5%