ขออภัย เว็บกำลังปรับปรุง (อีกแล้ว)
ไอเทม จำนวน สิ่งที่ได้รับ เงื่อนไข ดรอปจาก
ชื่อเสียง เงิน EXP เลเวล ชื่อเสียง
I 30 350 126,000 0 135+ - Soul Collector
I 30 400 90,000 0 135+ - Gentle Pumpkin, Rayshark the 2nd
I 30 400 111,000 0 135+ - Super Rocker, Gentle Pumpkin
I 30 450 135,000 0 135+ - Black Wood
User : 0 Render : 0.005405