ขออภัย เว็บกำลังปรับปรุง (อีกแล้ว)
ไอเทม จำนวน สิ่งที่ได้รับ เงื่อนไข ดรอปจาก
ชื่อเสียง เงิน EXP เลเวล ชื่อเสียง
I 30 150 22,500 0 45 - 47 - Ruthless Skullo, [Giant] Red Plumber, Ghost Knight, Pumpisto, Head of Dullahan, Golden Plumber
I 30 160 22,000 0 45 - 47 - Forest Ogre, Pumpisto, Eyez, Ghost Mage, Peroa, Pumpkeener, Conceited Ostrich, Tarantula
I 20 170 16,500 0 45+ - Tarantula Ben
I 5 190 5,000 0 45+ - Eyez, Mama Bear, Flora, Crow, Tarantula
I 2 200 5,000 0 49 - 55 - Afro Tree, Forest Ogre
I 15 220 14,000 0 48+ - Aleph, Abuca, Knight of Darkness, [Naive] Succubus
I 30 240 30,500 0 49 - 66 - Skullo, Ruthless Skullo
I 30 190 22,500 0 45 - 55 - Sandy Windy, Warrior Piya, Steel Golem, Skullo
I 20 250 30,000 0 55 - 67 - Sandy Windy, Black Wood, Sergeant Scorpy, Abyss, Cool Boy
I 20 260 19,500 0 55+ - Gork, Super Steel Golem, Knight of Darkness, Warrior of Darkness
I 2 270 5,500 0 63 - 92 20,000+ [Giant] Red Plumber, Papa Bear, Cool Boy, Meow-gician
I 30 280 40,000 0 65 - 80 - Aleph, Nixie
I 15 290 21,000 0 66+ - High Nixie, [Land Type] High Nixie, Nixie
I 5 300 7,500 0 67 - 87 - Head of Dullahan, Body of Dullahan, Dullahan
I 30 310 22,500 0 68 - 89 - Cankura, Kinbara, Warrior Kinbara
I 30 320 42,000 0 70 - 92 - Succubus, Abuca, Incubus, [Proficient] Incubus, Peroa
I 20 330 18,000 0 77 - 93 - Snow Princess, [Mutated] Aleph, High Nixie
I 10 340 16,500 0 82 - 93 - Platinum Plumber
I 20 350 36,000 0 88 - 93 - Dark Owlian, Cankura, Heartless Cankura, Twin Blade, Dried Wood
I 30 360 58,500 0 88 - 93 - 「Violent」Pedron, Wolfman Beyond, Perverted Humbug, 「Experienced」Pedron
I 10 370 25,500 0 90 - 97 - Doctor Doo, TNT Skullo, Brown Horse
I 30 380 67,500 0 93 - 98 - Legion, Teddy Melter, Tricky Humbug, Ghost Midnight, Dark Mariel
I 10 390 30,000 0 97 - 98 - Sphin-x-cor, Intense Sphinkscor, Sphinky, Brown Scorpy
I 10 400 33,000 0 97+ - Chainsaw Zombie
User : 0 Render : 0.005673