ขออภัย เว็บกำลังปรับปรุง (อีกแล้ว)
ไอเทม จำนวน สิ่งที่ได้รับ เงื่อนไข ดรอปจาก
ชื่อเสียง เงิน EXP เลเวล ชื่อเสียง
I 30 400 94,500 75,600 160 - 230 - Ala Ala, Siren
I 30 400 94,500 75,600 165 - 230 - Raywell the 1st, Maid Catfish
I 30 450 102,150 81,000 165 - 230 - Doctor Doo, Koala V2
I 30 450 105,750 84,600 165 - 230 - Bear F2, Teddy Melter
I 30 500 87,750 70,200 165 - 230 - Woodreaper, Nepenthes
User : 0 Render : 0.004905