ขออภัย เว็บกำลังปรับปรุง (อีกแล้ว)
ไอเทม จำนวน สิ่งที่ได้รับ เงื่อนไข ดรอปจาก
ชื่อเสียง เงิน EXP เลเวล ชื่อเสียง
I 30 20 100 260 1 - 8 - Beanie, Piya, Moo Moo, Queen Mushroom
I 30 30 450 260 4 - 9 - Stiff Horse, Treasure Chest, Afro Tree, Wood Golem
I 30 20 360 500 4 - 10 - Mushroom Boy, Q, Beanie
I 30 30 480 270 4 - 18 - Moo Moo
I 30 20 720 820 6 - 11 - Rascal Rabbit
I 20 50 540 820 8 - 14 - Servant Mushroom, Moo Moo, Moo Moo the Great
I 2 80 1,200 1,450 9 - 13 - Golden Plumber, Flying Pig, Pumpisto, Ghost Knight
I 10 100 1,900 2,480 10 - 18 - Afro Tree, Mage Piya
I 30 80 6,750 1,970 11 - 21 120+ Red Plumber, Giant Rascal Rabbit, Blue Plumber, Scorpy, Stiff Horse
I 30 80 900 1,970 11 - 21 264+ Mushroom Boy, Queen Mushroom, Servant Mushroom
I 20 100 1,200 3,030 13+ - Giant Rascal Rabbit
I 30 80 4,050 1,970 15+ 581+ Stiff Horse, Servant Mushroom, Wood Golem
I 30 100 8,100 3,030 18+ 1,220+ Windy, Nixie, Mage Piya
I 30 80 9,000 3,030 18+ 1,220+ Silky Joe the Boxer, Nixie
I 30 100 900 3,620 21+ 2,439+ [Influential] Knight Piya, Knight Piya, Happy Bah Bah, Gloomy Humbug, Cranky Rooster, Warrior Piya
I 30 80 10,800 3,030 22+ 2,439+ Silky Joe the Boxer, Joe the Kick Boxer
I 15 100 900 3,620 21+ 2,439+ Windy
I 30 80 17,550 4,250 26+ 2,439+ Glora, Flora
I 5 100 3,750 3,620 25+ 2,439+ Computer Freak, Cool Boy, [Naive] Incubus, Knight Piya, Saloa, Cool Guy, Platinum Plumber, Gentle Pumpkin, Cave Ogre, Gloomy Humbug, Warrior Piya, Joe the Kick Boxer
I 2 80 4,500 4,250 25+ 2,800+ Papa Bear, Mama Bear, Baby Bear
I 30 80 36,000 4,250 24+ 3,000+ Dancing Pumpkin, Pumpisto, Crow
I 30 100 18,000 4,250 30+ 4,635+ Pumpkeener
I 20 150 9,000 4,250 27+ - Tarantula
User : 0 Render : 0.005874