ทำเว็บฟรี

อาชีพ Knight

ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
ATK MPW ACC ASP CRI EVA LV STR AGI INT WIS LUK
A Training Sword 52 20 3 5
ดรอปจาก : Flying Pig
A Rabbit's Cleaver 52 25 5 7 15
ดรอปจาก : Rascal Rabbit, Silky Joe the Boxer
A Iron Sword 61 10 15 11
ดรอปจาก : Nixie, Red Plumber
A Broad Sword 70 10 10 5 21 14
ดรอปจาก : Warrior Piya, Wood Golem
A Sonic Blade 84 5 5 15 28 18
ดรอปจาก : Mama Bear, Papa Bear
ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
ATK MPW ACC ASP CRI EVA LV STR AGI INT WIS LUK
A Invisible Sword 77 30 10 29
ดรอปจาก : Baby Bear, [Influential] Knight Piya, Joe the Kick Boxer, Pumpkeener, Silky Joe the Boxer
A Mama Bear's Kitchen Knife 83 20 10 32
ดรอปจาก : Mama Bear, Papa Bear
A Falchion 88 25 -20 5 35
ดรอปจาก : Ghost Mage, Head of Dullahan, [Influential] Warrior Piya, Pumpisto, Pumpkeener, Sergeant Scorpy, Steel Golem, Succubus, Traveling Cat in Boots
A Papa Bear's Fish 93 25 -5 5 38
ดรอปจาก : Golden Plumber, Papa Bear
A Mithril Sword 104 10 39 23
ดรอปจาก : Pumpisto, Steel Golem, Tarantula Ben
A Ghost's Sword 97 20 10 40
ดรอปจาก : Ghost Knight
A Queen's Umbrella 92 10 13 10 42
ดรอปจาก : Tarantula Queen
A Royal Blade 124 15 5 20 50 29
ดรอปจาก : Conceited Ostrich, Forest Ogre, Meow-gician, Ruthless Skullo, Sandy Windy
A Fiery Sword 117 10 20 15 51
ดรอปจาก :
A Skeleton's Sword 124 10 10 55
ดรอปจาก : Conceited Ostrich, Eyez, Ruthless Skullo
ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
ATK MPW ACC ASP CRI EVA LV STR AGI INT WIS LUK
A Divine Blade 140 10 20 8 57
ดรอปจาก : Body of Dullahan, Incubus, Peroa, Super Steel Golem, [Violent] Sandy Windy
A Skeleton's Dark Sword 131 15 15 10 59
ดรอปจาก : Abuca, Dullahan, Knight of Darkness, Ruthless Skullo, Warrior of Darkness
A Flameberge 131 25 25 7 59
ดรอปจาก : Aleph, Body of Dullahan, Computer Freak, Forest Ogre, Knight of Darkness, [Land Type] High Nixie, Meow-gician, Mr. Catfish, [Mutated] Aleph, Succubus, Warrior of Darkness
A Bastard Sword 169 10 10 66 24
ดรอปจาก : Cool Guy, Dragon Knight Piya, Platinum Plumber, Scorpy the General, Solar, Warrior Kinbara
A Dulahan's Sword 149 10 10 5 69
ดรอปจาก : Body of Dullahan, Bubble Dragon, Cold Nixie, Dullahan, Elegance Snow Princess, False Angel, Fierce Kinbara, Ghost Midnight, Giant Octopus, Gun, Honest Humbug, Ocean Humbug, Peroa, Rusty Golem, Rusty Teddy Melter, Sergeant Scorpy, Sphin-x-cor
A Evil-Eye Sword 160 10 10 15 75
ดรอปจาก : [Broken] Railor, Crack Crab, Hugy Crack Crab, Passionate Servan, Rayshark the 3rd, TNT Skullo
A Metal Cutter 170 10 22 8 81
ดรอปจาก : Dragon Knight Piya
A Gladius 183 10 20 5 83
ดรอปจาก : Abysmal Armor, Death Knight Yami, Devil Cow, Fierce Boxer, Gariel, Holy Cow, Knight of All-Evil, Lizzard Man, Mariel, Queen Bee, Royal Knight of Darkness, Saint Cow, Snow Princess, Strong Afro Tree, Super Rocker
A Gork's Sword 175 15 20 15 87
ดรอปจาก :
A Wave Sword 207 20 15 18 98
ดรอปจาก : Ice Diamond, Rayshark the 2nd, Super Rocker
ชื่อไอเทม สเตตัสที่ได้ ความต้องการ
ATK MPW ACC ASP CRI EVA LV STR AGI INT WIS LUK
A Sword of Ellen 216 15 15 20 101
ดรอปจาก : Chaos Gear, Gork, Ohm
A Desperate 198 18 17 15 103
ดรอปจาก : Crack Crab, Hugy Crack Crab, Ice Heart, Lizzard Man
A Hard Poky 237 25 20 5 113
ดรอปจาก : Chaos Gear
A Diabolus Sword 250 15 20 11 124
ดรอปจาก : Abysmal Armor
A Spike Sword 264 15 20 5 128
ดรอปจาก : Doctor Doo, Gentle Pumpkin, 「Hard」Giant Beetle, Royal Guard
A Tirbein 267 13 20 8 130
ดรอปจาก : 「Hard」Giant Beetle
A ET Sword 286 10 15 15 140
ดรอปจาก :
A Mega Blade 313 15 15 10 155
ดรอปจาก : Handrock, [Mad Warrior] Cankura, Sandra
A Guardian Sword 301 18 18 5 159
ดรอปจาก : Royal Guard
A Giga Blade 362 15 15 10 182
ดรอปจาก :
A Zephyr 362 15 15 10 182
ดรอปจาก :